Entries by Հարք

ԱԶԱՏ,ԱՆԿԱԽ ԵՎ ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԸ 1

ԱԶԱՏ,ԱՆԿԱԽ ԵՎ ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԸ (ԱՆՀԱՅՏ ԳՐՈՂԻ ՕՐԱԳԻՐԸ ) Մաս 1 (1920 թ․ հունիս 13 — 19) Բնօրինակը հայտնաբերվել է 1956 թվականին Վրաստանի Ախալցխա քաղաքի Ջափարիձեի փողոցի թիվ 33 /հետագայում թիվ 31/ տան խարխուլ պատերից մեկում, կարմիր լաթի մեջ խնամքով փաթաթված վիճակում, տան տիրուհու՝ Ամալյա Քոսյան-Հարությունյանի կողմից։ Վերջինս այն մի քանի տարի թաքցնելուց հետո […]

ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՀԱՇՏՈՒԻԼ ԹՈՒՐՔԻՆ ՀԵՏ 6

ԶԱՐԵՒԱՆԴ (Զավեն Նալբանդյան) ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՀԱՇՏՈՒԻԼ ԹՈՒՐՔԻՆ ՀԵՏ (1920 թ)   Մաս 6   «Կրկին եւ կրկին պէտք է փորձել»,կը բացականչեն հաշտութեան հաւատաւոր փաստաբանները. «բան մը, որ կարեւոր եւ կենսական է` պէտք է հազար անգամ փորձել»:  Ո՛չ, փորձածը կրկին փորձել յիմարութիւն է,կ’ըսենք մենք: Եւ ժողովրդական այս իմաստութեան նեցուկ կանգնած է գիտական ճշմարտութիւնը:  Որքան ատեն որ երեւոյթ […]

ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՀԱՇՏՈՒԻԼ ԹՈՒՐՔԻՆ ՀԵՏ 5

ԶԱՐԵՒԱՆԴ (Զավեն Նալբանդյան) ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՀԱՇՏՈՒԻԼ ԹՈՒՐՔԻՆ ՀԵՏ (1920 թ)   Մաս 5   «Գիտե՛մ»,կը փութայ պատասխանել հաշտասէրը, շարժելով գլուխը ծիրանաւոր դատաւորի մը վեհափառ սառնասրտութեամբ: «Գիտե՛մ թէ ի՛նչ խոր է թշնամանքն ու ատելութիւնը երկու ժողովուրդներուն միջեւ: Գիտե՛մ, թէ ի՛նչ կսկիծ, ի՛նչ վրէժ կայ ամէն հայ մարդու սրտին մէջ: Բայց քաղաքական գործիչը պէտք է ընդունակ ըլլայ յաղթել […]

ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՀԱՇՏՈՒԻԼ ԹՈՒՐՔԻՆ ՀԵՏ 4

ԶԱՐԵՒԱՆԴ (Զավեն Նալբանդյան)   ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՀԱՇՏՈՒԻԼ ԹՈՒՐՔԻՆ ՀԵՏ (1920 թ)   Մաս 4   Սակայն, որքան խոր ըլլայ հայուն կսկիծը, որքան ուժեղ` անոր արդարութեան զգացումը, որքան կատաղի` անոր վրէժխնդրութիւնը, անոր զգացածը չկրնար հաւասարիլ թուրքին մեզ հանդէպ զգացած ատելութեան:  Դահիճին ատելութիւնը զոհին հանդէպ անիմաստ, անբանաւոր, բայց շա՜տ իրական:  Այն զգացումը, որ աւազակը ոճրագործի եւ պարզ ոճրագործը […]

ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՀԱՇՏՈՒԻԼ ԹՈՒՐՔԻՆ ՀԵՏ 3

ԶԱՐԵՒԱՆԴ (Զավեն Նալբանդյան) ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՀԱՇՏՈՒԻԼ ԹՈՒՐՔԻՆ ՀԵՏ (1920 թ)   Մաս 3   Մեր ազատագրական պայքարը պարտութեամբ վերջացաւ: Եւրոպա ու Ամերիկա դաւաճանեցին մեզ: Թրքահայութեան կէսը մորթոտուած, միւս կէսն ալ թափառական` կ’քշուի ծովէ ծով: Ո՛չ մէկ երկիր կ’ուզէ ընդունիլ «գաղթականները», ո՛չ իսկ իրենց սեփական հայրենիքը: Կորսնցուցինք մեր անկախութիւնն ալ, եւ մեր աւանդական «հիւսիսի պաշտպանը» կ’սիրաբանէ մեր […]

ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՀԱՇՏՈՒԻԼ ԹՈՒՐՔԻՆ ՀԵՏ 2

ԶԱՐԵՒԱՆԴ (Զավեն Նալբանդյան)   ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՀԱՇՏՈՒԻԼ ԹՈՒՐՔԻՆ ՀԵՏ (1920 թ)   Մաս 2   Խայտաբղետ է մեր հաշտասէրներու բանակը:  Ուղղահայեաց հատուած մը հայ ժողովուրդի վերին խաւերէն մինչեւ անոր լայնանիստ խարիսխը ցոյց պիտի տար, որ ամէն մէկ շերտէն նմոյշ մը կայ այդ բանակին մէջ. եթէ բանակ կարելի է անուանել զէնքերը նետած, ճերմակ դրօշը պարզած, դէպի անձնատուութիւն […]

ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՀԱՇՏՈՒԻԼ ԹՈՒՐՔԻՆ ՀԵՏ 1

ԶԱՐԵՒԱՆԴ (Զավեն Նալբանդյան)   ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՀԱՇՏՈՒԻԼ ԹՈՒՐՔԻՆ ՀԵՏ (1920 թ)   Մաս 1   Ով քնած եք` արթուն կացե՛ք. Ով արթուն եք` ելե՜ք, կեցե՛ք. Ով կեցել եք` զենք կապեցե՛ք. Սասունցի Դավիթ   Վերջին հնգամեակի ընթացքին պատահած երկու խոշոր դէպքեր – Հայաստանի գրաւումը Ռուս Խորհրդ. իշխանութեան կողմէ եւ Լօզանի Քօնֆերանսը, ուր «մեր դաշնակից» մեծ պետութիւնները առանց […]

Խումբը Երկրի մէջ

ԽՈՒՄԲԻՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹԻՒՆ Խումբը Երկրի որոշւած վակրը հասնելուն պէս, իսկոյն տեղը գտնւած ընկերներու հետ պէտք է ժողով մը կազմել և կարգադրութիւններ ընել խումբը ապահով վիճակի մէջ դնելու համար։ Եթէ անմիջական գործնական  ձեռնարկներու հարկ չի կայ, պէտք է խումբը մասամբ ցրւել, որովհետև դժւար է հարիւր հոգի կերակրելն ու թագցնելը։ Տեղացի զինւորները կը ղրկւին իրենց գիւղերը, որ […]

Օժանդակ խումբեր

ԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ԹԻՒԸ ԵՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ Սահմանէն ներս մտնող օժանդակ խումբերու անդամներու թիւը պէտք է ըլլայ 35, 55, 75, 95։ Երեսունհինգը նւազագոյն թիւն է, որմէ պակաս պէտք չէ ուղարկել, որովհետև ճանապարհներու վրայ գտնւած թշնամին բաւական ուժեղ է։ Եթէ խումբը քիչ թիւով ըլլայ — շատ դիրքեր չի կրնար բռնել, իր բռնելիք դիրքերը դատարկ կը մնան՝ որոնք թշնամին կը […]

ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՎՏԱՆԳԸ ԹՐՔԱԿԱՆ ՁԵՒԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ

Թուրքիայի մէջ տեղի ունեցող աննախընթաց վերիվայրումներուն առջեւէն անցնիլ` ուսեր թօթուելէն, պիտի նշանակէր հայկական անբուժելի կուրութիւն: Ահա թէ ինչո՛ւ գնահատել միայն պէտք է հայ մամուլին յուզումը Թուրքիայի շուրջ, որ, ինչ ձեւով ու որ անկիւնէն ալ դիտուի, կը ծառայէ մէր հոգէառ թշնամին կարելի չափով ճանչցնելու: Քէմալի յեղաշրջումները եւ անոնց հետեւանքները մենք պիտի դիտենք ուրիշ մէկ անկիւնէ. այն, […]

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՑԵՂԻ ՄԱՍԻՆ

Ա) ՑԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ.- Ցեղը բնագիտական-մարդաբանական ըմբռնում է: Դրանով մարդաբանութեան մէջ հասկացւում է ժառանգական ընդհանուր ստացւածքով օժտւած մարդկային որեւէ խմբակցութիւն: Ժառանգականութիւնը կենսաբանական զօրութենականութեամբ պայմանաւորւած այն օրէնքն է, որով տեսակները բնօրէն ձգտում են յաւիտենականացնել իրենց գոյութիւնը: Գոյութեան ինքնայաւիտենականացման այս մղումը օրգանապէս բարդ կառոյց ունեցող էակների մօտ բաւարարութիւն է ստանում անուղղակի ձեւով: Ո՛չ թէ անհատ էակն է յաւիտենականանում, […]

ՑԵՂԸ ԵՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ԻԲՐ ԱՆԲԱՆԱԿԱՆ ՈՅԺԵՐ

Դեռեւս չի զարգացել այն գիտութիւնը, որ պիտի կոչւի աշխարհիմաստութիւն (գէոսոֆիա): Հոգեբանութիւնն էլ մինչեւ հիմա չկարողացաւ յղկւել իբրեւ հոգեիմաստութիւն (պսիխոսոֆիա): Բնազանցութիւնը սկզբից ցայսօր լծւեց գոյութեան հանելուկը մեկնաբանելու գործին, ուզեց հասկանալ Ես-ի եւ բնութեան, ոգու եւ նիւթի, կեանքի եւ առարկայի իմաստը: Գիտական մի շարք սիստեմներ ահագին վարկածներ, գործնական նշանակութիւն ունեցող «ճշմարտութիւններ» կուտակեցին եւ սակայն հարցը, թէ ի՞նչ […]