ԲԱՂԴԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆԸ ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԲՌՆԱԳԱՂԹԵՐԷՆ ԱՌԱՋ ԵՒ ԵՏՔ (ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԱԾ ԶԻՆԱԴԱԴԱՐԻ ՕՐԵՐՈՒՆ)

Գալիք Սերունդին

Գրեց՝ Արմեն Գարօ Սուգի և ուրախութեան…

Կոմիտաս Վարդապետ եւ Խալիտէ Էտիպ*

Ծանոթագրություն։ Տողերի հեղինակ…