ԽՈԿՈՒՄ ԷՐ ԱՐԱՐԻՉԸ

/
Փառապսակ Խեչոյին* Իզուր սպասեց երկնքի…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

/
ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԻՄ ՏԱՊԱՆԱԳԻՐԸ Անցո՛րդ,…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - XII

/
XII ՈԳԵԿՈՉՈՒՄՆԵՐ* Յոռետեսութի՞ւն…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - XI

/
XI ԸՆՏՐԱՆԻՆ Ժողովուրդն աւելին է, քան…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - X

/
X ՀԱՄԵՍՏ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՆՈՒԱՍՏ - Խօսքի անկում…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - IX

/
IX ԱՆՀԱՏ ԵՒ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ Առանձին անհատի…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - VIII

/
VIII ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԽՈՀԵՐ* Աշակերտի՛ր ճշմարտօրէն…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - VII

/
 VII ՀԱՅՈՒ ԼԱՒԱԳՈՅՆԸ Ժողովուրդների…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - VI

/
VI ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ԽՈՀԵՐ* Ի՞նչ կարող…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - V

/
V ՀԱՅԸ* Նկարագրի անկախութիւն - ահա՛…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - IV

/
IV ՄԵՐ ՆԱԽԱՀԱՅՐԵՐԸ Ժամանակին Աստուած…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - III

/
III ՀԱՅՐԵՆԻՔ Նա ծնուեց մարդու առաջին…