Զինւորական խորհուրդ

/
Մարտական գործը յաջողութեամբ վարելու…