ԱԶԱՏ,ԱՆԿԱԽ ԵՎ ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԸ 4

ԱԶԱՏ,ԱՆԿԱԽ ԵՎ ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐՋԻՆ…

ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ԵՐԿՈՒ ԽՕՍՔ

«ժողովո՛ւրդ, ասա՛ ինձ քո իդէալն եւ ես ասեմ…