Վարդան Վարդապետ

Առաջին անգամ 1876 թուի վարդավառին Մշոյ…