Արաբոյի (վերջին) Կռիւը

/
Արաբոյի վերջին կռիւը Ընդհարումը…