Քոլոս Յովհաննէս

Քոլոս Յովհաննէս Կիրակոսեան

Քոլոս Յովհաննէս Գրեց՝ ԱՒՕ Յովհաննէս…

ԳԷՈՐԳ ՉԱՒՈՒՇ - Նախաբան

Գրքոյկն ամփոփում է նշանաւոր գրող…