Կաթողիկոսներ Մեծի Տանն Կիլիկիո

ԱԹՈՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

 1. Կարապետ Ա Եվդոկացի (1446-1477)
 2. Ստեփանոս Ա Սարաձորցի (1475-1488)
 3. Հովհաննես Ա Անտիոքցի (1488-1489)
 4. Հովհաննես Բ Թլկուրանցի (1489-1525)
 5. Հովհաննես Գ Քիլիսցի (Կայծակն, Կայծառ) (1525-1539)
 6. Սիմեոն Ա Զեյթունցի (1539-1545)
 7. Ղազար Ա Զեյթունցի (1545-1547)
 8. Թորոս Ա Սսեցի (1548-1553)
 9. Խաչատուր Ա Չորիկ (1553-1558)
 10. Խաչատուր Բ Զեյթունցի (Խաչիկ Ուլնեցի, Երաժիշտ) (1560-1584)
 11. Ազարիա Ա Ջուղայեցի (1584-1601)
 12. Հովհաննես Դ Այնթափցի (1601-1621)
 13. Պետրոս Ա (տեղապահ) (1601-1608)
 14. Մինաս Ա Սսեցի (Կարնեցի, Թացախ) (1621-1632)
 15. Սիմեոն Բ Սեբաստացի (1633-1648)
 16. Ներսես Ա Սեբաստացի (1648-1654)
 17. Թորոս Բ Սեբաստացի (1654-1657)
 18. Խաչատուր Գ Գաղատացի (Մինտերճի, Մինտերճյան) (1657-1674)
 19. Սահակ Ա Քիլիսցի(Մեյխանեճի, Մեյխանեճյան) (1674-1686)
 20. Ազարիա Բ (1683-1686) ?
 21. Գրիգոր Ա Ադանացի (Պիծակն)(Գրիգոր Բ Ադանացի) (1686-1693)
 22. Աստվածատուր Ա Սասունցի (Նարին) (1693-1693)
 23. Մատթևոս Ա Կեսարացի (Սարի) (1694-1705)
 24. Հովհաննես Ե Հաճնցի (1705-1721)
 25. Գրիգոր Բ Կեսարացի (Ուղուրլու, Ուղուրլյան) (1721/2-1729)
 26. Հովհաննես Զ Հաճնցի (1729/30-1731)
 27. Ղուկաս Ա Աջապահյան (1731-1737)
 28. Միքայել Ա Աջապահյան (1737-1758)
 29. Գաբրիել Ա Աջապահյան (1758-1770)
 30. Եփրեմ Ա Աջապահյան (1771-1784)
 31. Թեոդորոս Գ Աջապահյան (1784-1796)
 32. Կիրակոս Ա Աջապահյան (1797-1822)
 33. Եփրեմ Բ Աջապահյան (1822-1833)
 34. Միքայել Բ Աջապահյան (1833-1855)
 35. Կիրակոս Բ Աջապահյան (1855-1865)
  ազատ (1865-1871)
 36. Մկրտիչ Ա Քեֆսիզյան (Մարաշցի) (1871-1894)
  ազատ (1894-1902)

Անթիլիասի դարաշրջան, Լիբանան 1930-ից

 1. Սահակ Բ Խապայան (1902-1939)
 2. Բաբկեն Բ (տեղապահ) (1931-1936)
 3. Պետրոս Ա Սարաճյան (1940)
 4. ազատ (1940-1943)
 5. Գարեգին Ա Հովսեփյան (1943-1952)
 6. Զարեհ Ա Փայասլյան (1956-1963)
 7. Խորեն Ա Բարոյան (1963-1983)
 8. Գարեգին Բ Սարգսյան (1977-1995), դարձել է Գարեգին Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս (1995-1999)
 9. Արամ Ա. Քեշիշյան (1995-ից)