Գրառումներ

Գարեգին Նժդեհ

ՈՅԺԻ ՊՐՈԲԼԵՄԸ

Հատւած Գ. Նժդեհի վերանորոգչական ճառէն Ազգերի…
Գարեգին Նժդեհ

ԶՕՐԱՎԱՐ ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԸ ՏԱՐՕՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Սխալ է, աւելին` ոճիր է կարծել, թէ բոլոր…
Գարեգին Նժդեհ

ԻՆՉՈ՞Ւ ՏԱՐՕՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

Դիպւածով ձեռքս անցաւ «Նոր Օր» թերթի…
Գարեգին Նժդեհ

ՑԵՂԻ ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ԶԷՆՔԸ

«Ես հարցնում եմ այնպէս, ինչպէս ո՛չ…