Գրառումներ

ԻՄ ՄԱՐԳԱՐԵՆ

Փառապսակ Զավարյանին (Ecce homo!-Ահա՛ մարդը) Զոհաբերի՛ր… Զոհաբերի՛ր…