Գրառումներ

ԻՄ ՄԱՐԳԱՐԵՆ

/
Փառապսակ Զավարյանին (Ecce homo!-Ահա՛ մարդը) Զոհաբերի՛ր… Զոհաբերի՛ր…