Գրառումներ

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԻՄ ՏԱՊԱՆԱԳԻՐԸ Անցո՛րդ,…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - XII

XII ՈԳԵԿՈՉՈՒՄՆԵՐ* Յոռետեսութի՞ւն…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - XI

XI ԸՆՏՐԱՆԻՆ Ժողովուրդն աւելին է, քան…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - X

X ՀԱՄԵՍՏ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՆՈՒԱՍՏ - Խօսքի անկում…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - IX

IX ԱՆՀԱՏ ԵՒ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ Առանձին անհատի…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - VIII

VIII ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԽՈՀԵՐ* Աշակերտի՛ր ճշմարտօրէն…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - VII

 VII ՀԱՅՈՒ ԼԱՒԱԳՈՅՆԸ Ժողովուրդների…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - VI

VI ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ԽՈՀԵՐ* Ի՞նչ կարող…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - V

V ՀԱՅԸ* Նկարագրի անկախութիւն - ահա՛…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - IV

IV ՄԵՐ ՆԱԽԱՀԱՅՐԵՐԸ Ժամանակին Աստուած…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - III

III ՀԱՅՐԵՆԻՔ Նա ծնուեց մարդու առաջին…

ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ - II

II ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ Ժողովուրդը կը նմանի…