Գրառումներ

Գալիք Սերունդին

/
Գրեց՝ Արմեն Գարօ Սուգի և ուրախութեան…
Գարեգին Նժդեհ