Աքսոր

Փոքրիկ դրուագ Խրիմեան Հայրիկի կեանքէն Վարագի…