«Ցեղանենգ շէյթանը»

Գրքույկը «Հ. Ա.» ստորագրությամբ հրատարակվել են Սոֆիայում 1933թ. «Ռահվիրա» տպարանում, «Նայիրի» մատենաշարով։

Վերահրատարակվել է՝

«Հայրենիք» մատենաշար, թիվ 34
Նվիրվում է Հայկ Ասատրյանի ծննդյան 120-ամյակին

ՀԱՅԿ ԱՍԱՏՐԵԱՆ
ԱՐԹՆԱՑԻ′Ր, ՀԱ′Յ ՄԱՐԴ
Հրատարակիչ «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ակումբ
ԵՐԵՎԱՆ 2020

Գ. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ

Իբր ամփոփում ասենք. 1) Հակադաշնակցական…

Բ. ՀԱՅ ՑԵՂԱՆԵՆԳ ՇԷՅԹԱՆՆԵՐԻ «ԲԱՐՈՅԱԿԱՆԸ», «ՄՏԱԾՈՒՄԸ» ԵՒ «ԳՈՐԾԸ»։ Մաս 3

Մաս 3 Զազրախօս է նաև հոգեբանօրէն հակադաշնակցական…