«Մտածումներ հայկական ճգնաժամի, հայ յեղափոխութեան եւ Մայիս
28-ի մասին»

Գրքույկը «Հ. Ա.» ստորագրությամբ հրատարակվել են Սոֆիայում 1933թ. «Ռահվիրա» տպարանում, «Նայիրի» մատենաշարով։

Վերահրատարակվել է՝

«Հայրենիք» մատենաշար, թիվ 34
Նվիրվում է Հայկ Ասատրյանի ծննդյան 120-ամյակին

ՀԱՅԿ ԱՍԱՏՐԵԱՆ
ԱՐԹՆԱՑԻ′Ր, ՀԱ′Յ ՄԱՐԴ
Հրատարակիչ «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ակումբ
ԵՐԵՎԱՆ 2020