(Հայ յեղափոխութենէն դրուագ մը)

Պատմեց՝ Զօր․ Անդրանիկ

Գրի Առաւ՝ Լ․ Կ․ Լիւլէճեան

(Տպարան «ՊԱՅՔԱՐ»ի Պօսթըն)

1924

Այս Գրքին Զուտ Հասոյթը Յատկացուած է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ Ի Յիշատակ Զօր․ Անդրանիկի Նահատակ Զինուորներուն

Գրքույկը առաջին անգամ հրատարակվել է Բստոնում 1924 թ․, ամփոփում է Զորավար Անդրանիկի հուշերը՝ 1901թ․ Մշո Ֆիդայիների՝ թուրքական բռնապետության դեմ հերոսական պայքարի մասին։ Այս հերոսամարտի մասին շատ է գրվել, բայց այս պատումը առավել հավաստի է ու վավերական, քանի որ պատմողը ինքը՝ Զորավարն է։

Շարադրանքը ներկայացվում է անփոփոխ՝ ըստ բոստոնյան հրատարակության։

ԱՌԱՔԵԼՈՑ ՎԱՆՔԻՆ ԿՌԻՒԸ

/
1901 տարուան Հոկտեմբեր ամիսն էր։ Կէլիկուզան…

ՔԱՆԻ ՄԸ ԽՕՍՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ ՎԱՆՔԻ ԿՌՒԻՆ ԱՌԹԻՒ*

Մինչեւ այսօր տակաւին Հայ ժողովուրդին…