Գարեգին Նժդեհ

ՄԵՐ ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

/
Մեր ցեղի կենսաբանական ժապաւէնի վրայ…
Գարեգին Նժդեհ

ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

/
Հայ հասարակագիտակ մտքի աղքատութեամբ…
Գարեգին Նժդեհ

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ԵՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴ

/
- «Յեսու կը յառաջանար` մտախոհ եւ գունատ,…
Գարեգին Նժդեհ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ. ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

/
ՀԱՅՐԵՆԻՔ. ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Մեծանուն…
Գարեգին Նժդեհ

ԶԱՒԱ՛ԿՍ

/
Աժան ձեռք չէ բերւում առիւծի մորթին: Այդ…
Գարեգին Նժդեհ

ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

/
Ով իր ցեղի եւ հայրենիքի պատմութիւնը…
Գարեգին Նժդեհ

ՄԵԾ ԵՒ ԲԱԽՏՈՐՈՇ ՕՐԵՐ

/
ՄԱՅԻՍ 24-28 Իմ զօրամասին էր վիճակուած…
Գարեգին Նժդեհ

ՈՅԺԻ ՊՐՈԲԼԵՄԸ

/
Հատւած Գ. Նժդեհի վերանորոգչական ճառէն Ազգերի…
Գարեգին Նժդեհ

ՄԵՌՆԵԼՈՒ ԿԱՄՔ

/
Մի զինւորի ճշմարտութիւններ Զինւորն…
Գարեգին Նժդեհ

ԶՕՐԱՎԱՐ ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԸ ՏԱՐՕՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

/
Սխալ է, աւելին` ոճիր է կարծել, թէ բոլոր…
Գարեգին Նժդեհ

ԻՆՉՈ՞Ւ ՏԱՐՕՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

/
Դիպւածով ձեռքս անցաւ «Նոր Օր» թերթի…
Գարեգին Նժդեհ

ՑԵՂԻ ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ԶԷՆՔԸ

/
«Ես հարցնում եմ այնպէս, ինչպէս ո՛չ…