Զինւորական խորհուրդ

Մարտական գործը յաջողութեամբ վարելու համար՝ պէտք է կազմել Զինւորական Խորհուրդ մը, Երկրէն դուրս վայրի մը մէջ։ Այս Խորհուրդը պէտք է կազմուած ըլլայ մեր գիտակից, անցեալ ունեցող և փորձառու ընկերներէն և ունենայ առնւազն տասներկու անդամ։

Ի՞նչ պիտի ըլլայ ասոնց գործը։

Նախ ընտրել յատուկ մէկը իրենց մէջէն, որ թղթակցի կանոնաւորապէս և արագօրէն՝ Երկրի ընկերներուն հետ։ Դարձեալ Խորհուրդը իր մէջէն մէկ քանին ուղարկէ զանազան կողմեր, որոնք ընդունակ ըլլան ճանչնալու զէնք շարժելու կարող երիտասարդները։ Ասոնք պիտի դիմեն իրենց գացած տեղի մարմիններուն և իմանան թէ ո՞րչափ կազմակերպւած երիտասարդութիւն ունին։ Ապա տասնեակ-տասնեակ բերել տան իրենց քովը, ընտրեն անոնց մէջէն առողջ կազմ ունեցողները և ցույց տան բժշկին։ Զինւորցուն պարտաւոր է, եթէ որևէ ներքին հիւանդութիւն ունի՝ յայտնել, չի ծածկել։ Անկէ վերջ՝ յարմար դատւած երիտասարդներէն ազնիւ խօսք առնել, որ ուրախութեամբ ուխտեն իրենց անձը զոհել Հայրենիքի Ազատութեան և ինկած հազարաւոր Նահատակներու համար։ Ապա արձանագրել նորակոչներուն իսկական և կեղծ անունները, ո՞ր տեղացին ըլլալնին և խրկել Զինւորական Խորհուրդին։ Այնուհետև, Զինւորական Խորհուրդը այս բոլորը կատարելէն վերջ, պիտի միջոցներ ձեռք առնէ սորվեցնելու նորակոչներուն հրացան քանդել, մաքրել և նորէն սարքել, ապա հրացան շարժել և կրակել, ուղիղ նշանառութիւն՝ կանգնած, չոքած և կողքի պառկած։ Առհասարակ բոլոր զինւորները, բայց մանաւանդ դանդաղկոտները՝ մարմնամարզութեամբ պարապեցնել որ արագ շարժին։

Նորակազմ մարտական խումբերը որոշ ժամանակ վարժեցնելէ ետք, ընտրել առժամանակեայ խմբապետ մը և տասնապետներ, որոնք զէնքէ ու զինւորութենէ հասկնան․ ասոնք կը շարունակեն վարժեցնել զինւորները։ Նորընտիր խմբապետը կը թղթակցի Զինւորական Խորհրդին հետ։

Զինւորական Խորհուրդին պարտականութիւնն է իր ճիւղերուն և Հ․ Յ․ Դաշնակցութեան մարմիններուն միջոցով ամէն կողմէ զէնք գնել ամենալաւ տեսակէն և փոխադրել տալ հարկ եղած տեղերը։ Զէնք գնելու մէջ համաչափութեան պէտք չի նայել։ Օրինակ՝ եթէ ունինք 100 հրացան և պատահեցաւ 1,000,000 փամփուշտ, պէտք է գնել անմիջապէս։ Պէտք չէ ըսել թէ «ինչներո՞ւս է պէտք այդքան փամփուշտը»։ Երկրի մէջ ամենէն կարևորը փամփուշտն է։

Այն զինւորները, որոնք կարողութիւն ունին, պէտք է իրենց միջոցներով ամէնաառաջնակարգ զէնքերով զինւին, որ կարողանան թշնամի զօրքին ու զէնքին հետ մրցել։

Զինւորական Խորհուրդի անդամները խիստ գաղտնապահ ըլլալու են թէ՛ իրենք և թէ՛ իրենց հաստատած ճիւղերը։

Զինւորական Խորհուրդը պարտաւոր է բոլոր սահմանագծերուն համար մեծ քանակութեամբ առաջնորդներ (վէլէտներ) գտնել՝ թէ հայ և թէ քիւրդ, և զանոնք պատրաստ պահել։